Visie & Beleid

Visie

Zoveel mogelijk werk doen met onze jongeren en volwassen deelnemers. Zodat ze werk- en levenservaring opdoen en hun kansen op een baan en op participatie een flinke boost krijgen. Daar werken wij iedere dag voor. Samen met partners uit het bedrijfsleven, veelal kleine, wendbare bedrijfjes zoals wij en ook met grotere gevestigde namen, zoals de DUO, Belastingdienst en gemeenten.

Zoveel mogelijk werk: we genereren het zelf met onze projecten en daarnaast werken we op structurele en incidentele klussen voor onze partners en andere bedrijven. Nieuwsgierig naar wat we allemaal voor jouw bedrijf kunnen doen? Neem contact met ons op. Kijk ook eens op www.bikkelsandbikes.nl.

Ben jij op zoek naar een plek waar je je talenten kunt ontdekken, werkervaring kunt opdoen of delen, of een goede invulling voor je werkdag vindt? Neem contact met ons op. Kijk ook eens op www.bikkelsandbikes.nl.

Beleid

Naam: Stichting Goed Bezig in Groningen

RSIN: 8508.20.996

 

Contactgegevens

Bezoek- en postadres: Lichtboei 298, 9732 KG Groningen

Telefoon: 050-7370053

Mail: agnes@stichtinggoedbezig.nl

Website: www.stichtinggoedbezig.nl

 

Doelstelling

Onze stichting heeft ten doel het uitoefenen van leerwerkbedrijven en –projecten waarbinnen jongeren die om wat voor reden dan ook afstand hebben tot school, werk en/of maatschappij, worden begeleid op weg (terug) naar een baan, opleiding of zelfstandig ondernemerschap.

Bestuur

Het bestuur van onze stichting bestaat uit: 

 • voorzitter: dhr. P. Koehorst

 • secretaris: mw. M. Smitz

 • penningmeester: mw. A.T. Nanninga

 • algemeen lid: dhr. E.M. Grose

 

Naast het stichtingsbestuur hebben we een Raad van Advies.

Deze bestaat uit:

 • Arnoud Hoogsteen

 • Annette Landkroon

 • Gaaike Euwema

 • Jan Dirk Gardenier

 • John Kalkwiek

 • Jerry Smit

 • Mark Lases

 • Bert Buitjes

 

Bescherming persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van iedereen die bij ons is. Omdat wij het belangrijk vinden dat duidelijk is wat we met de gegevens die wij registreren doen, hebben we onze stichting aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). In het register van het CBP kan iedereen zien welk soort gegevens we gebruiken en met welk doel.