top of page

Empowerhouse

Project

Empowerhouse is een unieke totaalaanpak die gericht is op het in hun kracht zetten van jongeren via werk, sport, life skills, professionele begeleiding en budget- en wooncoaching. Het is een initiatief van Stichting Goed Bezig in Groningen.

 

Empowerhouse is er voor (kwetsbare) jongeren, die voldoende potentie hebben maar het door omstandigheden (gebrek aan werk voor jongeren, geen startkwalificatie, privé- of persoonlijke problemen, ziekte of fysieke beperkingen, gebrek aan gepaste/goede ondersteuning, ontoereikend sociaal netwerk en/of gebrek aan stageplaatsen etc.) niet zelf redden een passende opleiding, baan of dagbesteding te vinden.

Daadkrachtige totaalaanpak

Bij Empowerhouse krijgen deze jongeren een kickstart. Deze bestaat uit een daadkrachtige totaalaanpak waarbij we aandacht hebben voor alle leefgebieden (werk, scholing, life skills, thuissituatie, fysiek, talent, sociale omgeving). De insteek hierbij is dat de deelnemers vanuit eigen kracht leren werken aan hun eigen toekomst. Wij bieden het ‘huis’ met alle faciliteiten die ze daarbij nodig hebben. Zo komen ze in hun kracht te staan (zelfvertrouwen) en leren ze hun eigen talenten ontdekken (zelfinzicht) en benutten.

Plaats

Groningen

Contactpersoon

Vragen over Empowerhouse kun je stellen aan Erwin Grose, via het contactformulier.

logo_empowerhouse.png
bottom of page