De Leuke School

Project

Wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen om goed te functioneren in en mee te doen aan onze maatschappij. In de doelgroep voor wie wij werken, zien we dat het merendeel te weinig ‘basis’ meekrijgt daarvoor. Met De Leuke School dichten wij dat gat door het aanbieden van life-skillstrainingen, zoals Kiezen, Doorzetten en Omgaan met stress.

De Leuke School ontwikkelt lessen voor iedereen die basisvaardigheden / life-skills mist of niet ontwikkeld heeft en niet (meer) terecht kan in het reguliere onderwijs. Leren door doen en ervaren, is daarin de sleutel tot succes.

Plaats

Groningen

Contactpersoon

Vragen over De Leuke School kun je stellen aan Erwin Grose, via het contactformulier.

logo_deleukeschool.png